LT - Litosferos plokščių tektonika LieDM_association

Apie pamoką

Alfredas Vėgeneris (1880–1930) 1912 m. sausio 6 d. Vokiečių geologijos draugijoje perskaitė pranešimą apie žemynų dreifą. Šią teoriją jis pagrindė padarytais atradimais. Iš pradžių mokslo bendruomenė žemynų dreifo teoriją priėmė palankiai, bet jau po poros metų pradėta griežtai kritikuoti. Svarbiausias oponentų klausimas, į kurį Vėgeneris neturėjo atsakymo – kokia jėga judina Žemės plutos plokštes?
Išsiaiškinti, kodėl ir kaip plokštės juda, skirta ši mokymosi medžiaga.

Pamokos autoriai

Ramunė Selickaitė

Ramunė Selickaitė

Geografijos mokytoja metodininkė

  1. Course Number

    LieDM_R03LT
  2. Classes Start

    Jan 01, 2018
Enroll